Son Kelimeler

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kimdir, Yakup Kadri Karaosmanoğlu Hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Biyografisi «TIKLA»

yazar, milletvekili, büyükelçi 27 Mart 1889 tarihinde Kahirede doğdu. İlköğrenimine Manisada başladı. 1903 yılında İzmir İdadisine girdi. Babasının ölümünden sonra annesiyle Mısıra döndü. Öğrenimini İskenderiyedeki bir Fransız okulunda tamamladı. 1908de başladığı İstanbul Hukuk Mektebini bitirmedi. 1909 yılında arkadaşı Şehabettin Süleyman aracılığıyla Fecr-i Âti topluluğuna katıldı. 1916 yılında tedavi olmak için gittiği İsviçrede üç yıl kaldı. Mütareke yıllarında İkdam gazetesindeki yazılarıyla Kurtuluş Savaşını destekledi. 1921 yılında Ankaraya çağrıldı ve bazı görevler verildi. 1923 yılında Mardin, 1931de Manisa milletvekili oldu. Bir yandan gazeteciliğini ve roman yazarlığını sürdürdü. 1932de Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir, Burhan Asaf Belge ve İsmail Hüsrev Tökinle birlikte Kadro dergisinin kurucuları arasında yer aldı. 1934 yılında Kadro dergisinin yayınına son verildi. Tiran elçiliğine atandı. Daha sonra 1935te Prag, 1939da La Haye, 1942de Bern, 1949da Tahran ve 1951de yine Bern elçiliklerine getirildi. 27 Mayıs 1960tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine seçildi. Siyasi hayatının son görevi 1961-1965 arasındaki Manisa milletvekilliği oldu. 13 Aralık 1974 tarihinde Ankarada öldü. ESERLERİ: Roman: Kiralık Konak (1922) Nur Baba (1922) Hüküm Gecesi (1927) Sodom ve Gomore (1928) Yaban (1932) Ankara (1934) Bir Sürgün (1937) Panaroma 2 cilt, (1953-1954) Hep O Şarkı (1956) Hikaye: Bir Serencam (1913) Rahmet (1923) Milli Savaş Hikâyeleri (1947) Hatırat: Zoraki Diplomat (1955) Anamın Kitabı (1957) Vatan Yolunda (1958) Politikada 45 Yıl (1968) Gençlik ve Edebiyat Hatıraları (1969) Yazı Hayatı Karaosmanoğlu yazarlığa Ümit, Servet-i Fünun, Resimli Kitap gibi dergilerde başladı. Fecr-i Âticilerin sanat şahsî ve muhteremdir görüşünü paylaşt. Sanat için sanat yaptığı bu ilk döneminde, Nirvana adlı bir oyun, makaleler, denemeler, düzyazı şiirler ve öyküler yazdı. Balkan Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında ülkenin durumu, sanat anlayışını değiştirmesine yol açtı. Türk toplumunun çeşitli dönemlerdeki gerçekliğini sergilemek istediği için bir ikisi dışında eserlerinde belli tarihi dönemleri ele aldı. Kiralık Konak Birinci Dünya Savaşı öncesinin, Hüküm Gecesi II. Meşrutiyetin, Sodom ve Gomore Mütareke döneminin, Yaban Kurtuluş Savaşı yıllarının, Ankara Cumhuriyetin ilk on yılının, Bir Sürgün II.Abdülhamit döneminin işlendiği romanlardır. Panorama 1923-1952 yıllarını kapsar. Karaosmanoğlu 1920lerden sonra iyimser bir devrimci görünümündeyken, sonra umutlarını yitirerek romancılığını devrimci yönde kullanmaktan vazgeçmiştir. 1955ten sonra da anı kitaplarından başka bir şey yazmamıştır. Romanları arasında en ünlüleri Nur Baba, Kiralık Konak ve Yabandır. ESER-AYRINTI Nur Baba Nur Baba, Karaosmanoğlunun ilk romanıdır. 1922de kitap olarak çıkmadan önce gazetede yayımlanmıştır. Ama yazılışı ondan sekiz dokuz yıl öncesine gider. O yıllar Karaosmanoğlunun Eski Yunan ve Latin edebiyatıyla ilgilendiği ve Çamlıcadaki bir Bektaşi tekkesine devam ettiği dönemdir. Nur Babayı Euripidesin Bakkhalarından esinlenerek ve tekkedeki gözlemlerine dayanarak yazmıştır. Roman, tekkenin şeyhiyle, evli bir kadın arasındaki tutkulu bir aşkın öyküsünü anlatır. İçki, müzik ve sevişmeyle sabahlara değin süren ayinler, Bektaşi töreleri ve tekke yaşamı kitapta büyük yer tutar. Bu ayinlerle Bakkhalarin ayinleri arasında benzerlik bulan Karaosmanoğlu, romanın kadın kahramanı Nigârın cinsi ilişkileriyle bu benzerliği anlatmaya çalışır. Ancak okur için romanın ilginç yönü Bektaşilike ilişkin bilgiler olmuş ve bu yönü, yapıtın çok satılmasını sağladığı gibi Karaosmanoğlunun ününü de yaygınlaştırmıştır. Ancak Karaosmanoğlu Bektaşilikin sırlarını açıklamak ve üstelik Bektaşiliki küçük düşürmekle suçlandığı için romanın ilk ve ikinci baskılarına yazdığı izahlarla bu suçlamalara karşı kendini savunmak gereğini duymuştur. ESER-AYRINTI Kiralık Konak Kiralık Konakta Karaosmanoğlu, II. Meşrutiyet yıllarında Batılılaşma hareketinin yol açtığı değer kargaşasını, geleneklerden ve eski hayat biçiminden ayrılışı ve kuşaklar arasındaki kopukluğu sergiler. Romanda yazar adına konuşan Hakkı Celis, başlangıçta yurt sorunlarına karşı ilgisiz, âşık, içli bir şairken, sonradan bilinçlenerek değişir ve milli ideal sevdasına tutulur. Bu ideal geleceğin Türkiyesidir. Karaosmanoğlu romanın öbür kişilerini ve dolayısıyla toplumu, bu yeni bilince ulaşmış Hakkı Celisin gözleriyle değerlendirir ve yargılar. KİTAP ÖZETİ KİTABIN ADI: HÜKÜM GECESİ KİTABIN YAZARI: YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU KİTABIN KONUSU: Gazeteci Ahmet Samim’in öldürüldüğü 9 Haziran 1910 öncesiyle Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’nın öldürüldüğü 11 Haziran 1913 sonrasını içine alan bir zaman dilimindeki olaylar ‘Hüküm Gecesi’ nde kaleme alınmıştır. 31 Mart Olayı’ndan sonra iktidarı ele geçiren İttihat ve Terakki Cemiyeti ile muhalefet arasındaki siyasi çekişmenin öyküsüdür sergilenen. KİTABIN ÖZETİ AHMET KERİM muhalif bir gazeteci ve yazılarıyla İttihat ve Terakki’ye karşı cephe almıştır. Aynı gayeyi takip eden Ahmet Samim’in de yakın dostudur. Olay 1908-1911 yılları arsında geçmektedir. Bu dönemde İttihat ve Terakki ile muhalefet arasında siyasi bir çekişme yaşanmaktadır. Aslında bu toplumun sorunlarına çözüm getirmekten uzak bir post kavgasıdır. Ordu güçsüzdür ve politikaya gömülmüştür. Ülkenin hiçbir sorununa somut çözümler getirilememekte, dış borçlar artmakta, kurtuluş Batı’nın desteğinde aranmaktadır. İktidar için çarpışan kişiler çıkar peşindedirler yalnızca. Aydınlar, devlet adamları, ipleri Batı emperyalizminin elinde olan kuklalardır bir bakıma. Bireysel çıkarların öne alındığı siyasi çatışmaların toplumun sorunlarına çözüm getirmeyişi; imparatorluğun parçalanmasında dış güçlerin etkisi, neyi savunduğunu, neye karşı olduğunu bilmeyen, tarihin kendisine yüklediği kurtarıcılık görevi altında ezilen bir kuşağın dramının boyutları; politik hırsların egemen olduğu bir ortamda insana özgü duyguların, özlemlerin, tutkuların yozlaşması, kardeşliğin düşmanlığa, sevginin sevgisizliğe, özverinin bencilliğedönüşmesi de dönemin nitelikleri olarak sıralanabilir. İttihat veTerakki’nin çirkin siyasi oynlar oynayışı, düşünce yoksulluğu, baskıyı, kaba gücü olağan sayan yönetim anlayışıyla kıyasıya eleşirilirken, mıhalefetin iki yüzlülüğü, çıkarcılğı da eleştiriye maruz kalıyor. İttihatçılar ve İtilafçılar bir madalyonun değişik görünümdeki iki yüzü gibidir. Aynı maddeden yapılmışlardır, nitelikçe hiçbir ayrımları yoktur. Olaylar da gerçekte olduğu gibi aktarılmıştır. Akşam üstü evine dönerken köşebaşındaki konağın önünden her geçişinde birkaç saniye duraklayıp içerden gelen şarkı ile karışık piyano sesini dinlemek Ahmet Kerim’de alışkanlık haline gelir. Bu güzel sesin sahibi Samiye’yi görmek için can atar içeri girmek için her duraklayışında konağın önünde lakin kendine hakim olmasını bilir ve yoluna devam eder. Belki de kiminle karşılaşacağını bilmeden böyle yapar. Fakat bir gün matbaaya doğru yol alırken Samiye ile yolları defalarca yolları kesişir, defalarca göz göze gelirler. Nihayet ikisi de konuşma cesaretini toplarlar. Tabii ki bu konuşma öncesinde mektuplaşmalar olur. Samiye İttihat ve Terakki Fırkası’ndan olan ağabeyi Selim Necati’nin isteğine uyarak Ahmet Kerim’I gece yarısı odasına alır. Ahmet Kerim’I Samiye’nin yatak odasında yakalayıp bir ırz düşmanı gibi öldürme girişimi başarısızlıkla sonuçlanır. Samiye kendini bağışlatmak için çırpınır, bu duygunun, bu isteğin tutsağı olur, bu yolda her çılgınlığı göz önüne alır. Ahmet Kerim ise alabildiğine katı bir duygusuzlukla karşılar onun bütün girişimlerini. Aşkı nefrete döner artık. Bu inanç, genç kızdaki değişimi görmesini engeller. Sıradan bir olay biçiminde verilen, ayrıntısız, kısacık bir ölüm haberi geç de olsa Ahmet Kerim’i, bu ölümden kendisini sorumlu tutacağı yeni bir ruh halinin içine iter. Nefret, yerini suçluluk duygusuna bırakır. Artık bundan sonrası Ahmet Kerim için bir nefis muhasebesi dönemidir. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa’yı öldürmektn sanık kimselerle birlikte tutklanmak ölümle karşı karşıya getirmiştir genç adamı. Bekirağa bölüğünde, suçsuz ve haksız, idam korkusuyla ‘Hüküm Gece’ sini beklerken bile kişiliğine kabaht bulmaz, bütün sebep ve sonuçlarıyla hayat hesabının yükünü zamanına ve neslinin tarihine yükler. Sırf hürriyete yapılan baskıya karşı koymak ve kişiliğini satılığa çıkarmamak için muhalefete geçen Ahmet Kerim, birdenbire kendini aralarında hiçbir öz ve niyet birliği bulnmayan hasip, Halil Paşazade Ömer Beyler ile Necip Mollalar’ın, Neşet Paşalar’ın, Saim Efendiler’in içinde bulur. Ondan sonrası artık kaybedilmiş bir davadır. Sinop sürgünü Ahmet Kerim’I içkinin kucağına atmış, alkolden yoksun kaldığı günlerde kafası yağı tükenmiş bir kandile dönen, eli titreyen bir adamdır. Zavallı anacığına mektup bile yazamaz hale gelir. Ahmet Kerim için asıl acı şey ise henüz Sinop’a gitmeden kendini tanımış olmasıdır. KİTAPTAKİ OLAYLARIN VE ŞAHISLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ahmet Kerim çok büyük darbeler alır, bunlardan birincisi; Samiye’nin yaptıklarıdır. Bu olayda Ahmet Kerim de suçludur çünkü Samiye’yi hiç dinlemez. İkincisi ise Sırrı Bey’in onu arkasından bıçaklamasıdır. Ahmet Kerim tam bir muhaliftir. Herkesin ak dediğine o kara der. Kendi bildiğini okur. Kişiliğini Sinop sürgününe gitmeden önce tanır ve ne kadar büyük yanlışlıklar yaptığının farkına varır geç de olsa. Samiye, genç, güzel, ve çekici biridir. Ahmet Kerim’I büyülemesini bilmiştir. Sırrı Bey, Ahmet Kerim’I arkasından vurarak nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu sergilemiştir. KİTAP HAKKINDA ŞAHSİ GÖRÜŞLER Yakup Kadri’nin Hüküm Gecesi siyasi bir roman niteliğindedir. Yazar bir dönemde yaşanan siyasi olayları küçük fakat mühim bir aşk hikayesi ile süslemesini bilmiştir. Kitapta her ne kadar siyasi sıkıcı bir hava ağır bassa da bir takım gerçek olaylardan bahsedilmesi bu havayı biraz da olsun hafifletmiştir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Wikipedia «TIKLA»

Wikipedia ansiklopedisinde Yakup_Kadri_Karaosmanoğlu hakkinda bilgi bulunamadi.

Yakup Kadri KaraosmanoğluSözlük Yorumları «TIKLA»

  istatistik galeri kayıt ol üye girişi
  ortam eski reklamsız
  otobüs yolculuğu3yaran zaytung haberleri6göz testiablanın traş olduğu jileti dillemek2milyonlarin bacisi9zeytinli rock fest 20158orman içi deniz manzaralı yaşanacak yerler7Burada Hayaller Gerçekreklamkadınların uzak durması gereken şeyler16takip edeni takip ederimciler4yazarların ten rengi24atmden yatırılan paranın salisede hiç olması3devlet bahçeli35saray bahçesinde dev iftargünaydın sevgilim diyen erkeğin amacı10zamanla değerini yitiren şeyler6günün sözü8ezginin günlüğü dinleyen erkek18aşkitomseksi bir kadın olmanın şartları26yazarların çizimleri13şükür bugün de nickaltı aldık4şinav çektiğini sanmak3cücük muhalefetyazarların sormak istedikleri sorularkıvırcık saçlı yuvarlak gözlüklü spor yapan kız2mhpnin deniz baykalı desteklememesi3twitter hesabı olmayan insan6totoş götemeş3üçüncü dünya savaşı9akrep burcu erkeği8başbağlar katliamıenes alperkruvasan10filipinli bakıcıpedofili2etek altını ışıklandıran hatun21antalya9kardeşinin kilodunu koklamaktaki amaç11firma rehberiboom roomcovertgs2ben hiç topluluk içinde osurmadım8ensonhaber com daki translate haber2cornetto reklamından teklif gelmesi7hem ensest hem pedofiliosmanlı döneminde yazı tura atılsaydı3gorgona nın doğumu3ruhu motorsiklete bırakmak4kargalar5
  2 3 21 22 23 24 » if(window.sessionStorage){ var spEx = sessionStorage.getItem("sp"); var spNew = 1; if(spEx == spNew){ document.getElementById("index").scrollTop = sessionStorage.getItem("sideScrollPosition"); }else{ sessionStorage.setItem("sp", spNew); sessionStorage.setItem("sideScrollPosition", 0); } spEx = spNew = null; }
  ara
  2 »


Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yorumlar

Yorumla